iMUIS Activa Register

Eenvoudig activa afschrijven

Heb je duurzame productiemiddelen aangeschaft en wil je deze activa afschrijven? Zoals bijvoorbeeld auto’s, bedrijfspand en inventaris? Registreer dan met iMUIS Activa Register je activa op eenvoudige wijze! iMUIS boekt deze afschrijvingen automatisch in je administratie.

Een aanschaf invoeren

Tijdens het financieel boeken van de aanschaf wordt het activaregister automatisch bijgewerkt. Hierbij kan onder meer de looptijd, de afschrijvingsmethode, de residuwaarde, WOZ-waarde, WOZ-peildatum, de locatie, het serienummer, de garantietermijn en het verzekerde bedrag worden opgegeven.

Boeken van een inkoopfactuur

Tijdens het boeken van een inkoopfactuur met activa-aanschaf worden de crediteurenadministratie en het activa-register bijgewerkt. Afgeschreven activa kunnen naar wens getoond of verborgen worden in het programma Activa Register Invoeren. Afgeschreven activa met een restwaarde blijven bewaard of je verwijdert deze door gebruik te maken van de optie restwaarde wegboeken. Je hebt de keuze om wel en niet gedesinvesteerde activa af te drukken.

In combinatie met iMUIS Digitaal Dossier

Per activum kun je documenten vastleggen. Hierbij kun je denken aan digitale facturen van crediteuren, bestelopdrachten van je debiteuren, een zelfgemaakte scan van een document, een Word-bestand, een afbeelding van het activum of een zelfgemaakt Excel-sheet met grafieken en nadere uitleg.

Voor accountants en controllers

Specifiek voor accountants en controllers, die online samenwerken met hun cliënten, biedt iMUIS Activa Register een controlefunctionaliteit. Zelfs als een iMUIS Online gebruiker geen abonnement heeft afgesloten voor iMUIS Online Activa Register, heeft de accountant inzicht in de nog te registreren activa. In het boekingsprogramma van iMUIS Online moet een boekingsregel ingevoerd worden, met een rekening of tegenrekening, die in gebruik is als aanschafrekening bij het activaregister. De boekingsregel zal dan automatisch worden doorgezet naar het activaregister. iMUIS Online verzendt tegelijkertijd een e-mail naar de accountant met daarin de mededeling dat de klant een activum heeft ingevoerd. De accountant kan het activum dan verwerken met iMUIS in de administratie van de klant.

Prijs: € 995,-

Bekijk hier het module-overzicht

Functionaliteiten Activa Register

Vastleggen van de begindatum ingebruikname van het activaregister

Invoeren van activa

Genereren van de volledige afschrijvingsstaat

Doorboeken van de gegenereerde afschrijvingsboekingen

Eventueel verwerken van desinvesteringen
Bijwerken van de financiële administratie
Via een kleurenlegenda altijd inzicht in de status van de activa. Bijvoorbeeld welke activa zijn gecontroleerd, goedgekeurd, niet akkoord, verlopen of afgeschreven
Stamgegevens van activa

Detaillering activa/materiële vaste activa
Afschrijvingsboekingen aanmaken en doorboeken naar de financiële administratie
De investeringsaftrek berekenen die mag worden afgetrokken van de VPB

De desinvesteringsbijtelling berekenen t.b.v. de VPB-aangifte

Controlerapport voor de aansluiting tussen activarekeningen met het activaregister
Een lijst maken van activa die een bepaalde eigenschap gemeen hebben, zoals niet-gecontroleerde activa, activa zonder gekoppelde documenten, geblokkeerde activa en activa die voor, tussen of na een bepaalde datum gecontroleerd zijn