iMUIS Consolidatie

Administraties samenvoegen in een consolidatie-administratie

Deze module is uitermate geschikt voor zeer complexe holdingstructuren. Hiermee kun je namelijk administraties samenvoegen in een consolidatie-administratie. De resultaten van een aantal administraties kunnen gecombineerd en getotaliseerd worden. Hiervan kun je dan proef- en saldibalansen, kolommenbalansen, activa en passiva overzichten, management informatie en jaarrapportage afdrukken. De oorspronkelijke cijfers blijven ongewijzigd.

Eliminatieposten

Administraties die geconsolideerd worden, bevatten soms dezelfde posten. Denk hierbij aan de kapitaalrekening en de privérekeningen van een maatschap en bijbehorende privéadministratie. Met deze module kun je aangeven welke grootboekrekeningen voor eliminatie van dergelijke dubbele bedragen in aanmerking komen. Daarna kun je de bedragen elimineren uit de consolidatie-administratie.


iMUIS Jaarrapportage is afgestemd op het gebruik van consolidatie.

Prijs: € 495,-

Bekijk hier het module-overzicht

MUIS Software

Functionaliteiten iMUIS Consolidatie

Historie van boekingen blijft bewaard in de consolidatieboekhouding
Consolidatieadministratie kan aangevuld of opnieuw opgebouwd worden
Journaalposten kunnen worden toegevoegd aan de consolidatie-administratie

 

Per boekingsregel zie je uit welke administratie de regel afkomstig is

Je kunt per administratie een deelnamepercentage invoeren

De valuta van de te consolideren administraties moeten gelijk zijn

Het is mogelijk met eliminatieposten te werken
Per grootboekrekening per geconsolideerde administratie kan worden aangegeven of het periodetotaal geheel, deels of niet geëlimineerd moet worden