iMUIS Declaratiebudgetten

Als er afspraken gemaakt zijn tussen accountant en cliënt over de hoeveelheid/bedragen die in de loop van één jaar van een werksoort afgenomen moeten/mogen worden, is het voor de accountant zaak een controlesysteem op te bouwen dat bijhoudt of de afspraken nageleefd worden.

De module Declaratiebudgetten biedt deze mogelijkheid, omdat hiermee de aantallen/bedragen per debiteur/werksoort vastgelegd kunnen worden. De ingevoerde aantallen/bedragen worden gerelateerd aan de gedeclareerde bedragen in de boekhouding, zodat direct te zien is hoe de werkelijke uren en bedragen zich verhouden tot de budgetten.

Prijs: € 680,-

Bekijk hier het module-overzicht

MUIS Software

Functionaliteiten Declaratiebudgetten

Signalering budgetcontrole tijdens het urenboeken
Doorschuiven van budgetten
Wijzigingen van budgetten
Budgetten per klant of medewerker
Budgetsjablonen
Voortgangsanalyse
Bezettingsoverzicht
Werkoverzicht
Werkoverzicht per verantwoordelijk medewerker
Nacalculatie