iMUIS Declaraties en Urenverantwoording

De module Declaratiebudgetten en Urenverantwoording biedt de oplossing voor
bedrijven die hun werkzaamheden in rekening brengen op basis van het aantal gewerkte uren of op basis van een combinatie van verleende diensten en geleverd materiaal.

Voor ieder afzonderlijke debiteur of elk project wil je vast kunnen stellen hoeveel uren er besteed zijn en hoe de kosten en opbrengsten van deze uren zich ten opzichte van elkaar verhouden. Aan de hand van de ingebrachte uren kan er gedeclareerd worden. Het proces van ureningave tot het afdrukken van de declaraties kan naar wens worden ingesteld. iMUIS Urenverantwoording en Declaraties kent conceptdeclaraties mét en zónder controle, verdichting van urenboekingen, fiattering op drie niveaus, plussen en minnen, interne en externe toelichtingen op de declaratie en bijvoorbeeld werken met groepsdebiteuren, betalingsplichtigen en debiteuren. Er is een volledige integratie met het grootboek en de debiteurenadministratie. Op de declaratie zijn uitgebreide teksten mogelijk. Je kunt je declaratie zo nauwkeurig maken zoals je wilt: van een declaratie met één totaalregel tot een volledig gespecificeerde declaratie. Managementinformatie is elk gewenst moment op te vragen, zoals onderhanden werk, nog te declareren goederen en/of diensten en productiviteit per medewerker.

Online uren invoeren
Voor bedrijven met medewerkers die veel buiten kantoor werken, is het ideaal om online via de Internetbrowser uren bij te houden. iMUIS Urenverantwoording is daarom geïntegreerd met iMUIS Online Uren. Zo heb je altijd inzicht in het aantal declarabele uren.

Prijs: € 1500,-

Bekijk hier het module-overzicht

MUIS Software