iMUIS Factuurregister en Statistiek

Met Factuurregister worden alle in iMUIS gemaakte facturen bewaard.

Je kunt eenvoudig en razendsnel facturen terugvinden. Hiervoor kun je zoeken op debiteur, betalingsplichtige, artikel/werksoort, ordernummer en factuurnummer. Bij iedere gevonden factuur(regel) wordt direct relevante informatie getoond. Je kunt zelfs op basis van een gevonden factuur een nieuwe verkooporder of creditnota maken!

Het onderdeel Statistiek verschaft daarnaast belangrijke informatie over behaalde verkoopresultaten.

Zo kun je op eenvoudige manier resultaten beoordelen per debiteur, artikel, artikelgroep, verkoper, rayon en betalingsplichtige. Je kunt hiervoor de omzet per debiteur/per artikelgroep van een bepaald tijdvak naast de totalen van de overeenkomstige perioden van de twee voorgaande jaren naast elkaar plaatsen en afdrukken.

Prijs: € 375,-

Bekijk hier het module-overzicht

MUIS Software

Functionaliteiten Factuurregister en Statistiek

Afwijkende bedragen tonen
Creditnota maken gebaseerd op factuur (excl. verzamelfactuur)
Omzet, kostprijs en behaalde winstpercentage afdrukken
Direct een kopie factuur afdrukken
Direct een kopie factuur afdrukken
Historie omzet debiteur drie jaren inzien
Jaar- of periodevergelijking
Nieuwe order maken gebaseerd op factuur (excl. verzamelfactuur)
Marge per factuur
Onderliggende orders van verzamelfacturen raadplegen
Registratie niet doorgeboekte facturen
Signalering facturen in bewerking
Via diverse invalshoeken factuurgegevens opvragen
Zoeken in alle kolommen van de factuur
Verkooptargets instellen en controleren of deze gehaald worden
Zelf bepalen hoe deze targets zijn opgebouwd uit een combinatie van verkoper, debiteur, artikel(groep) en periode
Diverse combinaties van debiteur, verkoper, artikel of artikelgroep budgetteren
Verkooptargets automatisch aanmaken vanuit de verkoopstatistieken (factuurregister) van voorgaande jaren
Verkooptargets selectief verwijderen
Verkoopbudget rapportages afdrukken of e-mailen
Budgetten overnemen van voorgaande jaren en deze direct met een percentage naar boven of onder bijstellen