iMUIS Fiatteren Inkoopboekingen

Je inkoopfacturen komen binnen per post of digitaal als pdf- of UBL-bestand. Inkoopfacturen die per post of per pdf-bestand binnen komen, moet je handmatig boeken. Inkoopfacturen die per UBL-bestand binnen komen, worden geautomatiseerd verwerkt in je iMUIS administratie.

Direct je inkoopboekingen verwerken

UBL-bestanden worden direct ingelezen in je iMUIS-administratie en komen dan ook direct terecht in het Inkoopdagboek van de juiste administratie. Hier staat dan alles, verwerkt in een openstaande post, klaar om gefiatteerd te worden.

Fiatteren inkoopboekingen

Je kunt voor iedere grootboekrekening aangeven of boekingen hierop gefiatteerd dienen te worden. Je koppelt er vervolgens een medewerker aan, die bevoegd is deze te fiatteren. De inkoopfactuur kan gesplitst worden naar artikelen die op verschillende grootboekrekeningen geboekt dienen te worden. Het is tevens mogelijk verschillende artikelen en bedragen te laten fiatteren door verschillende medewerkers. Je kunt dan zelf bepalen welke medewerker tot welk bedrag tekeningsbevoegd is.

Inkoopfactuur opsplitsen

Een inkoopfactuur kan gesplitst worden over meerdere inkoop- en kostenrekeningen. De factuur is dus pas in zijn geheel gefiatteerd als alle afzonderlijke boekingen op inkoop- of kostenrekeningen zijn gefiatteerd. Je kunt bovendien fiatterende medewerkers koppelen aan crediteuren. Na fiattering van alle afzonderlijke bedragen, wordt de inkoopfactuur klaargezet voor betaling.

Gefiatteerde inkoopfacturen betalen

De module Inkoopboekingen Fiatteren is een uitbreiding op de module iMUIS Bankieren. Om met deze module te kunnen werken, dient de module Bankieren dus geregistreerd te zijn. Maak je ook gebruik van de module iMUIS Digitaal Dossier ? Dan worden alle inkoopfacturen die als pdf- of UBL-bestand zijn verwerkt, automatisch opgeslagen bij de betreffende boeking. De factuurstroom wordt dus vastgelegd in het digitaal archief. Dit archief is op ieder gewenst moment toegankelijk.

Prijs: € 395,-

Bekijk hier het module-overzicht

MUIS Software