iMUIS G-Rekening

iMUIS G-Rekening vereenvoudigt het administratieve proces rond het inlenen van personeel. In verband met de ketenaansprakelijkheidsregeling is het namelijk belangrijk dat je het risico van aansprakelijkheid voor sociale lasten zoveel mogelijk reduceert. Deze module ondersteunt op effectieve wijze het boeken van de facturen die hiermee samenhangen in je administratie. Het grote voordeel is dat je deze facturen nooit meer handmatig hoeft te boeken.

Automatisch boeken

Was het voorheen noodzakelijk facturen voor het inhuren van werkkrachten te splitsen en handmatig te boeken, nu voer je alleen nog de crediteur, het factuurnummer en het factuurbedrag in. Aan de hand van dit laatste bedrag en het percentage dat je eerder bij de basisgegevens van de crediteur hebt ingevoerd, berekent iMUIS automatisch welk bedrag naar de crediteur gaat en welk bedrag naar diens g-rekening.

Betalingen uitschrijven en afschriften inlezen

Indien je ook gebruik maakt van de module Bankieren, kun je van nog meer gebruiksgemak profiteren. Want iMUIS maakt het mogelijk dat je bij het programma Betalingen Uitschrijven in één keer aan twee verschillende rekeningen betaalt. Het factuurbedrag minus de loonheffingen gaan naar de betalingsrekening van je crediteur. De loonheffingen worden overgemaakt op diens g-rekening. Ook bij het inlezen van de afschriften past iMUIS het bedrag automatisch aan van de g-rekening. Afvinken gebeurt dan ook geheel automatisch.

G(eblokkeerde)-Rekening

Om de module te kunnen gebruiken, hoef je zélf niet over een g-rekening te beschikken.* Je maakt dan gewoon geld over vanaf je betaalrekening naar de g-rekening van een crediteur. Heb je echter wél een g-rekening? Dan zorgt iMUIS ervoor dat een deel van de factuur vanaf je betaalrekening naar de betaalrekening van je crediteur wordt overgemaakt. Het deel dat de loonheffingen betreft wordt dan automatisch van jouw g-rekening naar die van je crediteur gestuurd. In beide gevallen hoef je niet meer handmatig het te betalen bedrag van de openstaande post aan te passen!

*Voor het openen van een g(eblokkeerde)-rekening, heb je toestemming nodig van de Belastingdienst en van je bank. Voor meer informatie, zie www.belastingdienst.nl

Prijs: € 395,-

Bekijk hier het module-overzicht