iMUIS Grootboek Afletteren

Grootboek Afletteren is bedoeld om snel na te kunnen gaan waarom een saldo op een grootboekrekening staat. Het saldo van een grootboekrekening is het totaal van de mutaties op een grootboekrekening. Maar welke mutaties bepalen het huidige saldo van de grootboekrekening?

Op grootboekrekeningen waarop misschien één keer per maand geboekt wordt, is dat eenvoudig na te gaan. Maar op andere grootboekrekeningen, zoals een grootboekrekening voor kruisposten, vinden vele mutaties plaats. Als er dan een saldo op staat, wordt het veel lastiger om te bepalen door welke mutatie(s) het saldo wordt veroorzaakt. Behalve als je beschikt over de module Grootboek Afletteren. Voor controledoeleinden is het programma Grootboek Afletteren bijzonder waardevol. Per grootboekrekening kunnen de mutaties die bij elkaar horen (zoals een opboeking en de bijbehorende afboeking), op het scherm tegen elkaar worden wegstreept door er een aflettercode aan toe te kennen. De mutaties die na het wegstrepen overblijven, zijn de mutaties die het huidige saldo van de grootboekrekening bepalen.

Prijs: € 495,-

Bekijk hier het module-overzicht

MUIS Software