iMUIS Grootboek Gladboeken

Wil je het saldo van (privé)grootboekrekeningen aan het einde van het jaar gladboeken? De module Grootboek Gladboeken zorgt ervoor dat het gladboeken tijdens de jaaraansluiting automatisch wordt uitgevoerd.

Saldo grootboek automatisch overboeken

Voor iedere grootboekrekening afzonderlijk kun je opgeven waarnaar het saldo van bijvoorbeeld privégrootboekrekeningen moet worden overgeboekt. Dit gladboeken wordt tijdens de jaaraansluiting automatisch uitgevoerd. De journaalposten worden altijd in de laatste periode van het boekjaar geboekt.

Flexibel invoeren en gladboeken

Mochten er na de jaaraansluiting nog boekingen plaatsvinden op grootboekrekeningen die gladgeboekt moeten worden, dan kun je het programma Jaaraansluiting nogmaals uitvoeren. Het actuele saldo zal alsnog worden gladgeboekt!

Gladboeken in combinatie met kostenplaatsen en kostendragers

Indien er gewerkt wordt met kostenplaatsen en/of kostendragers (module Projecten) en er in combinatie met de grootboekrekening een saldo is, worden de aan te maken journaalposten gesplitst naar kostenplaatsen en/of kostendragers.

Prijs: € 90,-

Bekijk hier het module-overzicht

MUIS Software