iMUIS Jaarrapportage

Met de module iMUIS Jaarrapportage kun je met de managementrapportage je klanten adviseren en beoordelen op basis van actuele cijfers. Tevens stel je op eenvoudige wijze een professioneel jaarrapport op, inclusief waarderingsgrondslagen, toelichtingen, specificaties en opinie.

 • Managementinformatie en tussentijdse cijfers (inclusief rapportage);
 • Professioneel jaarrapport in eigen stijl;
 • Vergelijking van periode-, kwartaal- en jaarcijfers inclusief kengetallennormering;
 • Brutowinstmarge, omzetverdeling, kostenverdeling, liquiditeit, ouderdomsanalyse van openstaande facturen, gemiddelde betalingstermijn, in te dienen en verzonden btw-aangiften;
 • In een oogopslag ziet je klant of de cijfers wel of niet gecontroleerd zijn;
 • Altijd de actuele financiële cijfers bij de hand;
 • Snel en eenvoudig corrigeren;
 • Minder fouten en tijdsbesparing door direct vanuit iMUIS samenstellen van de rapportage;
 • Mogelijkheid om cijfers uit externe financiële pakketten te importeren;
 • In combinatie met de module Budgetten is een liquiditeitsbegroting mogelijk in de tussentijdse rapportage;
 • Consolidatie en eliminatieposten;
 • Enkelvoudige jaarrekening. In combinatie met de module iMUIS Consolidatie is een geconsolideerde jaarrekening naast de enkelvoudige jaarrekening mogelijk.


Consolidatie

In combinatie met de iMUIS Consolidatie kun je administraties samenvoegen in een consolidatieadministratie. De resultaten van een aantal administraties kunnen gecombineerd en getotaliseerd worden. Hiervan kun je proef- en saldi- en kolommenbalansen, activa en passiva overzichten, managementinformatie en jaarrapportages afdrukken. De oorspronkelijke cijfers blijven ongewijzigd. Deze optie is geschikt voor eenvoudige tot zeer complete holdingstructuren.

Eliminatie

Administraties die geconsolideerd worden, bevatten soms dezelfde posten. Denk hierbij aan de kapitaalrekening en de privé-rekeningen van een maatschap en de bijbehorende privé-administratie. Met deze module kun je aangeven welke grootboekrekeningen voor eliminatie van dergelijke dubbele bedragen in aanmerking komen. Daarna kun je de bedragen elimineren uit de consolidatie administratie.

XBRL Rapportage

MUIS Software ondersteunt de nieuwste standaard voor het uitwisselen van gegevens via XBRL / SBR. Zo kun je een XBRL bestand genereren voor de KvK, Belastingdienst en banken.

Prijs: € 2450,-

Bekijk hier het module-overzicht

MUIS Software