iMUIS Kostenverdeling

De kostenverdeling maakt het mogelijk om kosten achteraf toe te wijzen aan andere grootboekrekeningen.

Dit kan van pas komen als op het moment van verwerken van de boekingen nog niet duidelijk is op welke grootboekrekeningen de kosten (of opbrengsten) betrekking hebben. Er zou sprake kunnen zijn van algemene kosten, die volgens een bepaalde verdeelsleutel toegekend moeten worden aan de betreffende rekeningen.

Kostenverdeling combineren met de module Projecten

Als ook de module Projecten beschikbaar is, dan kunnen de kosten verdeeld worden over combinaties van grootboekrekeningen, kostenplaatsen en kostendragers.

Je gebruikt de kostenverdeling als op het moment van verwerken van de boekingen nog niet duidelijk is op welke afdelingen, projecten, filialen, machines, e.d. de kosten of opbrengsten betrekking hebben. Een ander voorbeeld is het verdelen van de kosten over de onderdelen van een project.
Lees meer

Prijs: € 410,-

Bekijk hier het module-overzicht

MUIS Software