iMUIS Magazijnlocaties

De module Magazijnlocaties is een aanvullende module op de modules Basis Financieel, Verkoop en Voorraad en maakt het mogelijk om te werken met bulklocaties. In bulklocaties worden bijvoorbeeld grote verpakkingen neergezet, die later uitgepakt en verdeeld worden over verschillende grijplocaties.

 

Soort locaties
Voor bedrijven met grote magazijnen kan ieder magazijn ingedeeld worden in locaties. In combinatie met de module Magazijnlocaties kun je een onderverdeling maken naar bulk-, grijp-, ontvangst-, retour- en verkooplocaties. Voor iedere locatie kun je een naam of code van de stelling vastleggen. Ook kan dan de minimum en maximum te hanteren voorraad per locatie per artikel vastgelegd worden.

Prijs: € 595,-

Bekijk hier het module-overzicht

MUIS Software

Functionaliteiten Magazijnlocaties

Goederen van ontvangstlocatie(s) naar grijp-, bulk- en retourlocaties verplaatsen
Vanuit bulklocaties kan direct verkocht worden, maar er kunnen ook grijplocaties worden aangevuld vanuit de bulklocaties
Een bulklocatie kan automatisch voorgesteld worden op basis van een grijplocatie
Ontvangen goederen worden automatisch toegewezen aan de beschikbare bulk- en grijplocaties
Het maximaal aantal verkoopeenheden per artikel, dat in de bulklocatie wordt opgeslagen, kan worden opgegeven
Het aantal stuks van het artikel, dat per verpakkingseenheid in de bulklocatie is opgeslagen, kan worden opgegeven
In diverse programma’s is de voorraad per magazijn en de voorraad per locatie per artikel, direct op te vragen
De mogelijkheid om pickbonnen en picklijsten af te drukken op volgorde van magazijn en locatie
Als je magazijn één soort locatie kent, en er voor de verschillende locaties een vaste codering gehanteerd wordt, dan kun je in één keer alle locaties aanmaken
Als je magazijn is ingedeeld in een aantal soorten locaties, die elk hun eigen codering kennen, kun je de locaties in een aantal keer aanmaken voor gebruik in iMUIS
Er kan een unieke bulklocatie aangemaakt worden, hetgeen betekent dat er maar één artikel in de betreffende locatie kan liggen. Echter, zolang de bulklocatie leeg is, kan hij voor alle artikelen worden geselecteerd
Voor magazijnen die zelf geen specifieke indeling voor locaties hebben kun je een niet unieke bulklocatie, waaraan dus meerdere artikelen worden gekoppeld, aanmaken
Locaties kunnen geblokkeerd worden
Er kan vastgelegd worden welke artikelen per locatie zijn opgeslagen
Je kunt de minimum- en maximumvoorraad per artikel per locatie raadplegen en wijzigen
Als je van te voren weet op welke locatie de ontvangen goederen opgeslagen moeten worden, kun je in de kolom “Aantal” bij de bulk- en/of grijplocaties de verdeling handmatig invoeren
Optie om bij het genereren van een pickbon te controleren of er voorraad in het grijpmagazijn aanwezig is