iMUIS Nomenclatuur

De module Nomenclatuur is een uitbreiding op de module Verkoop. Hiermee kunnen artikelen aan een groep (nomenclatuur) gekoppeld worden.

Door gelijksoortige artikelen te koppelen aan eenzelfde nomenclatuur, kan iMUIS onderaan op de factuur een overzicht afdrukken. Hierin wordt dan het aantal en het bedrag per nomenclatuur vermeld.

Prijs: € 395,-

Bekijk hier het module-overzicht

MUIS Software