iMUIS Projecten

Een overzichtelijke projectenadministratie

Bedrijven die helder inzicht willen hebben in de samenwerking van kosten en opbrengsten kunnen gebruik maken van een overzichtelijke projectenadministratie: iMUIS Projecten.

In iMUIS zijn de begrippen kostenplaatsen en kostendragers algemene benamingen. Aan deze begrippen kun je zelf een specifieke naam geven. Zo kun je zelf bepalen welke bedrijfsonderdelen moeten worden gespecificeerd naar kosten en opbrengsten. Je kunt dus heel eenvoudig de termen kostenplaatsen en kostendragers vervangen door vrije bedrijfsspecifieke teksten. Bijvoorbeeld Afdeling voor kostenplaats en Project voor kostendrager. Overal in het pakket wordt dan deze vrije tekst getoond.

Automatisch invoeren van kostenplaatsen en -dragers

Je kunt aan iedere grootboekrekening, debiteur of crediteur een voorkeurskostenplaats of -kostendrager koppelen, waardoor je het invoeren van boekingen aanzienlijk versnelt.

Variabele rapportage

Met dit rapport kun je zelf overzichten samenstellen van projecten, afdelingen, districten en dergelijke. Elke variant die je maakt van dit rapport kan worden opgeslagen, zodat je de instellingen later weer kunt opvragen. Enkele toepassingen van het rapport zijn bijvoorbeeld: ‘Exploitatieoverzicht per afdeling van de afgelopen drie jaren ‘, ‘Resultatenoverzichten van filialen en districten’ en ‘Kosten-batenanalyse van een machinepark’.

Controle kostenplaatsen- en dragers

Op het boekingsverslag, het journaal en de grootboekkaarten worden de kostenplaatsen en kostendragers ter controle afgedrukt. Het terugvinden van een boeking wordt hierdoor heel eenvoudig.

Historische mutaties kostendragers

Op dit rapport worden alle mutaties die betrekking hebben op de kostendrager afgedrukt. Het rapport toont een helder overzicht van de resultaten per boekjaar, maar ook van de boekingen die betrekking hebben op meerdere jaren. Kosten en opbrengsten eindigen niet altijd per 31 december. Ook de grootboekrekenignen van de Activa en Passiva kunnen op dit rapport worden afgedrukt. Het voordeel is dat je in feite een complete saldibalans per kostendrager kunt afdrukken. Je kunt hierbij denken aan filialen.

Informatie projecten

Met behulp van de informatieschermen van de module Projecten kun je vanuit totalen de betreffende onderliggende informatie opvragen. iMUIS Informatie werkt als een piramidestructuur. Dit houdt in dat je vanaf het hoogste punt af kunt dalen naar de gegevens die tot het juiste saldo geleid hebben. Je kunt zelfs een doorstart maken naar een boekingsregel om wijzigingen aan te brengen.

In combinatie met iMUIS Verslaglegging

In combinatie met Verslaglegging kun je gemakkelijk de onderstaande rapporten opvragen:

  • Jaarvergelijking per kostenplaats/kostendrager;
  • Activa, passiva en winst-en-verliesrekening per kostenplaats/kostendrager.

Volledig geïntegreerd

De onderstaande overzichten zijn volledig geïntegreerd in deze module:

  • Werkelijke cijfers per kostenplaats/kostendrager vergelijken met de budgetten;
  • Offerte-, order- en urenregels verbijzonderen naar de kostenplaatsen en of kostendrager.

Projecten combineren met Kostenverdeling

iMUIS Projecten kun je combineren met iMUIS Kostenverdeling. Hiermee kun je kosten toewijzen aan onder andere grootboekrekeningen of combinaties van grootboekrekeningen met kostenplaatsen en kostendragers.
Lees meer

Prijs: € 995,-

Bekijk hier het module-overzicht