iMUIS Rekening Courant

Facturen tussen meerdere administraties worden met deze module herkend en op eenvoudige manier geboekt. Al je rekening-courantboekingen sluiten daardoor in de verschillende administraties altijd op elkaar aan.

Prijs: € 225,-

Bekijk hier het module-overzicht

MUIS Software

Functionaliteiten iMUIS Rekening Courant

De rekening-courant wordt bijgehouden tussen twee of meer administraties (bijvoorbeeld een maatschap- en een privéadministratie of een rekening-courant tussen twee ondernemingen)
Boekingsregels op een rekening-courantgrootboekrekening worden doorgeboekt naar een andere administratie
Vice versa boeken tussen twee administraties op dezelfde rekening
Op een rekening-courantgrootboekrekening wordt de grootboekrekening van de ontvangende administratie opgegeven
Bij het wijzigen of verwijderen van de originele boeking, wordt de gekoppelde boeking ook gewijzigd of verwijderd in de andere administratie
BTW ten laste van de andere administratie boeken en vice versa
Storno- of tegenboekingen, met of zonder BTW, op de andere rekening-courant boeken
Boekingen als journaalpost in de huidige administratie op hetzelfde scherm tonen als de boekingen in de rekening-courantadministratie
In iMUIS Informatie ziet u uit welke administraties de rekening-courantboekingen komen en gaan