iMUIS Uitbreiding Financieel

Een uitgebreide financiële administratie voeren met iMUIS

De module Uitbreiding financieel is meer dan alleen het voeren van financiële administraties. Ondernemers en accountants kunnen een uitgebreide financiële administratie voeren door Basis financieel uit te breiden met  verslaglegging, vreemde valuta, uitgebreide financiële rapportages en controletechnieken. En je kunt zelfs tot een miljoen administraties verwerken.

Verslaglegging

Activa-, passiva-, winst- en verliesverslaglegging is een bijzonder verlengstuk van de grootboekadministratie, die het mogelijk maakt financiële verslagen op een andere manier te presenteren. De grootboekrekeningen Rabobank en ING koppel je bijvoorbeeld aan de verslagleggingsrekening Bank. De bedragen van deze rekeningen zullen dan getotaliseerd worden weergegeven op de overzichten.

Verslaglegging is ook als losse module verkrijgbaar. 

Vreemde valuta

Voor bedrijven die internationaal zaken doen met landen buiten de Eurozone is het van belang in vreemde valuta te kunnen boeken. Uitbreiding financieel maakt dit mogelijk voor je. De vreemde valuta zijn volledig geïntegreerd in de administratie. In de dagkoersentabel kun je zelf de koers per een bepaalde datum opgeven. Afhankelijk van de datum die je ingeeft in het programma Boeken, ben je altijd verzekerd van de juiste koers. Per debiteur, crediteur of grootboekrekening kun je verschillende valuta gebruiken. Naast dagboeken in euro, kun je ook dagboeken in andere valuta’s (USD, GBP, et cetera) bijhouden. iMUIS houdt bij het boeken rekening met koersverschillen, betalingsverschillen en kredietbeperking. De valutabedragen zijn op grootboekkaarten, journalen en openstaande postenlijsten af te drukken. Er is ook een valuta positieoverzicht is beschikbaar. Herwaardering rekent per grootboekrekening, debiteur of crediteur de valutaboekingen om naar de actuele valutakoers en maakt hier journaalposten van.

Auditfile / XML inlezen

Je kunt een auditfile uit diverse boekhoudpakketten in iMUIS importeren. Hierin staan de boekingen van een boekjaar in de administratie. Zo kun je na het importeren van de auditfile je administratie verder verwerken in iMUIS. Hierdoor wordt overstappen op iMUIS wel heel eenvoudig. Administratie- en accountantskantoren importeren de auditfile om bijvoorbeeld het jaarrapport samen te stellen.

Kostenplaatsen / kostendrager

Let op: uitgebreide rapportage is mogelijk met de module Projecten

In diverse programma’s, tabellen, rapporten en informatieschermen worden kostenplaats- en kostendragervelden toegevoegd, zodat je je administratie kunt verbijzonderen naar kostenplaatsen en kostendragers. Specifieke kostenplaats- en kostendragerrapportages zijn beschikbaar in de module Projecten, maar met Uitbreiding financieel heb je bijvoorbeeld wel de beschikking over kostenplaats- en kostendragerselecties op het Rapport Openstaande posten per kostenplaats.


Dossierverwerking

Voor het beheren van dossiers kan het wenselijk zijn om bepaalde boekingsregels te groeperen, ook als deze regels niet in hetzelfde dagboek ingevoerd zijn. Je kunt daarbij denken aan boekingen die betrekking hebben op eindejaarscorrecties of boekingen die gerelateerd zijn aan bepaalde personen (bijvoorbeeld vennoten in een B.V. of firmanten in een V.O.F.).

Prijs: € 1.250,-

Bekijk hier het module-overzicht

Functionaliteiten iMUIS Uitbreiding Financieel

Activa/passiva en wint/verlies per kwartaal

Journaal/boekingsverslag (liggend)
Journaal/boekingsverslag op datum

Historische mutaties op datum
Historische mutaties dossier

Proef- en saldibalans (liggend)
Periode saldi

Saldi vreemde valuta

Financiële positie
Kasstroomoverzicht

Kengetallen
Herwaarderen grootboek

Herwaarderen openstaande posten

Openstaande posten vreemde valuta

Dossiers wegboeken kleine verschillen

Btw-detaillering
Debiteur/crediteur rapporten

Kredietlimiet

Openstaande posten per kostenplaats (overige rapporten per kostenplaats/kostendrager zijn mogelijk met de module Projecten)
Openstaande posten bestand t.b.v. factoring

Openstaande posten wegboeken kleine verschillen
Facturen tegen creditnota’s wegboeken

Acceptgirokaart
Periode saldi

Periodeomzet exclusief btw
Debiteur omzetsaldo overzicht

Periode inkopen exclusief btw

Inkoopsaldo overzicht

Debiteur – postcode
Controle MOT-bedrag

Controlerapporten
Controles op boekingsregels

Controle aantal boekingen per grootboekrekening
Controle facturen debiteuren en crediteuren

Controle op meerdere facturen per uitsplitsing

Controle betalingsplichtige, groepsdebiteur blokkades
Chi-kwadraat

Mutaties per grootboek/dagboek of dagboek/grootboek

Detaillering kas/bank/giro saldo per boekstuk
Detaillering wijzigingen per journaalpost

Controle dubbele bankrekeningen debiteuren en crediteuren

Detaillering wijzigingen bankrekeningen relaties