Overzicht modules iMUIS

Al onze pakketten kun je flexibel samenstellen en uitbreiden met extra modules en functionaliteiten.

Je iMUIS pakket is altijd flexibel en modulair uit te breiden!

Basis Financieel

€595,-
Grootboek- , debiteuren-, crediteurenadministratie

Uitbreiding Financieel

€1250,-
Uitgebreide financiële administratie voeren

Verslaglegging

€90,-
Verslaglegging (overzicht Activa, Passiva, Winst en Verlies)

Administratie +

€200,-
Eenmalig 20 administraties extra voor Basis Financieel

iMUIS Multi User

€1080,-
Met meerdere gebruikers gelijktijdig werken in de administratie(s)

Bankieren

€410,-
Selecteren van betalingen, fiatteren van betalingen en inlezen dagafschriften

Incasso

€410,-
Automatische incasso van openstaande posten

Digitaal Dossier

€395,-
Digitaal opslaan van al je documenten

Projecten

€995,-
Werken met projecten

Budgetten

€680,-
Budgetten voor grootboekrekeningen, kostenplaatsen en kostendragers

Activa Register

€995,-
Automatisch boeken van afschrijvingen op activa

Vaste Journaalposten

€680,-
Werken met periodiek terugkerende kosten

Transitorische posten

€225,-
Jaarnota’s verdelen over periodes en boekjaren

Rekening Courant

€225,-
Rekening Courant onderhouden tussen maatschap- en privé-administratie

Btw Fiscale eenheid

€270,-
De btw-aangifte versturen vanuit de fiscale eenheid

G-rekening

€395,-
Het administratieve proces rond het inlenen van personeel vereenvoudigen

Grootboek Gladboeken

€90,-
Grootboekrekeningen gladboeken bij jaaraansluiting

Grootboek Afletteren

€495,-
Snel nagaan waarom er een saldo op een grootboekrekening staat

MUIS Portal

€990,-
De verbinding tussen iMUIS en de Belastingdienst

Profieladministraties

€795,-
Administraties met aangepast rekeningschema

Vernummeren

€680,-
Eenvoudig je grootboekrekeningnummers vervangen of samenvoegen

Consolidatie

€495,-
Twee of meer administraties samenvoegen tot één consolidatie-administratie

Werkkostenregeling

€395,-
Direct zien hoeveel je onbelast kunt besteden aan je werknemers

Fiatteren Inkoopboekingen

€395,-
Fiatteren van inkoopboekingen, waarna deze kunnen worden betaald

Kostenverdeling

€410,-
Kosten eenvoudig verdelen

Verkoop

€395,-
Artikelen, orders invoeren, orderbevestiging, verzendbon en factuur

Extra verkoopprijzen en Kortingen

€225,-
Prijsafspraken, staffels en kortingsafspraken

Voorraad

€995,-
Gemakkelijk je voorraadadministratie bijhouden

Magazijnlocaties

€595,-
Bulk- en grijplocaties, met automatische aanvulopdrachten

Inkoop

€395,-
Artikelen, inkooporders invoeren, inkoopfacturen en inclusief inkoopfactuurregister

Extra Inkoopprijzen en Kortingen

€225,-
Inkoopprijsafspraken en inkoopkortingafspraken

Offertes

€225,-
Offertes invoeren en bij akkoord offerte promoveren tot order

Offerterapportage

€395,-
Professionele offertes opmaken

Contracten

€680,-
Verkoopcontracten voor het periodiek factureren

Factuurregister & Statistiek

€375,-
Factuurregister en statistieken over verkoopresultaten

Productie

€395,-
Productieartikelen aanmaken

Reparaties

€395,-
Reparaties invoeren en bij akkoord promoveren tot order

Orderintake

€395,-
Inzicht in geregistreerde orders

Serienummer- registratie

€680,-
Serienummers per artikel of per batch registreren

Verkoop Deelbetalingen

€395,-
Gemakkelijk facturen in delen betalen

Prijzen inclusief btw

€150,-
Prijzen inclusief btw met aangepaste factuurlay-out

Samengestelde Artikelen

€395,-
Samengestelde artikelen aanmaken en factureren

Nomenclatuur

€395,-
Artikelen aan een groep (nomenclatuur) koppelen.

Emballage

€395,-
Emballageartikelen automatisch aan een order toevoegen

Seizoensartikelen

€225,-
Eenvoudig seizoensgebonden artikelen bestellen

Artikeltoeslagen

€395,-
Bereken automatisch een artikeltoeslag

Artikelzoekfilters

€395,-
Snel en eenvoudig artikelen vinden met artikelzoekfilters

EAN

€275,-
Automatisch nieuwe EAN-nummers aanmaken en opslaan

EDI

€2495,-
Effectief uitwisselen van gegevens tussen jou en partners

Rittenadministraties

€680,-
Bestellingen van debiteuren indelen in ritten

Inkoop- en Projectbudgetten

€955,-
Gemakkelijk je inkoopkosten beheren

Declaraties en urenverantwoording

€1500,-
Declaraties, urenverantwoording en artikel/werksoorten

Projecten

€995,-
Verbijzondering met kostenplaatsen en kostendragers

Declaratiebudgetten

€680,-
Budgetteren van combinaties van debiteur, artikel en jaar

Factuurregister & Statistiek

€375,-
Factuurregister en statistieken over verkoopresultaten

Contracten

€680,-
Verkoopcontracten voor het periodiek factureren

Basis Financieel

€595,-
Grootboek- , debiteuren-, crediteurenadministratie

Administratie +

€200,-
Eenmalig 20 administraties extra voor Basis Financieel

Verslaglegging

€90,-
Verslaglegging (overzicht Activa, Passiva, Winst en Verlies)

Uitbreiding Financieel

€1250,-
Uitgebreide financiële administratie voeren

MUIS Portal

€990,-
De verbinding tussen iMUIS en de Belastingdienst

iMUIS Multi User

€1080,-
Met meerdere gebruikers gelijktijdig werken in de administratie(s)

Bankieren

€410,-
Selecteren van betalingen, fiatteren van betalingen en inlezen dagafschriften

Profieladministraties

€795,-
Administraties met aangepast rekeningschema

Vernummeren

€680,-
Eenvoudig je grootboekrekeningnummers vervangen of samenvoegen

Activa Register

€995,-
Automatisch boeken van afschrijvingen op activa

Rekening Courant

€225,-
Rekening Courant onderhouden tussen maatschap- en privé-administratie

Btw Fiscale eenheid

€270,-
De btw-aangifte versturen vanuit de fiscale eenheid

Transitorische posten

€225,-
Jaarnota’s verdelen over periodes en boekjaren

Grootboek Afletteren

€495,-
Snel nagaan waarom er een saldo op een grootboekrekening staat

Grootboek Gladboeken

€90,-
Grootboekrekeningen gladboeken bij jaaraansluiting

Jaarrapportage

€2450,-
Een compleet jaarrapport in 5 minuten

Controlerapportage

€495,-
Snel administraties controleren

Consolidatie

€495,-
Twee of meer administraties samenvoegen tot één consolidatie-administratie

Werkkostenregeling

€395,-
Direct zien hoeveel je onbelast kunt besteden aan je werknemers

Vaste Journaalposten

€680,-
Werken met periodiek terugkerende kosten

Budgetten

€680,-
Budgetten voor grootboekrekeningen, kostenplaatsen en kostendragers

Digitaal Dossier

€395,-
Digitaal opslaan van al je documenten

Uitwerken Kolommenbalans

€995,-
Voorafgaande journaalposten en afvinken grootboekrekeningschema.

Externe Rapportages en Conversies

€285,-
Koppelingen met externe programma’s

Kostenverdeling

€410,-
Kosten eenvoudig verdelen

Declaraties en urenverantwoording

€1500,-
Declaraties, urenverantwoording en artikel/werksoorten

Declaratiebudgetten

€680,-
Budgetteren van combinaties van debiteur, artikel en jaar

Samenstellen Rekeningschema

€795,-
Rekeningschema groeperen en groepen in- en uitschakelen in abonnee-administraties