iMUIS Vaste Journaalposten

Alle ondernemingen hebben te maken met periodiek terugkerende kosten. Als je werkt met deze modules, hoef je de journaalposten slechts één keer aan te maken. Deze worden dan verwerkt in de administratie. Deze optie beperkt zich niet alleen tot grootboekmutaties, maar kan ook betrekking hebben op debiteuren, crediteuren, kostenplaatsen en kostendragers.

Vaste Journaalposten

Het is mogelijk aan te geven tot en met welk jaar en periode de vaste journaalpost voor het laatst doorgeboekt mag worden. Dit kan van belang zijn als de journaalpost betrekking heeft op een aflopende verplichting. De ingangsdatum en de frequentie van het doorboeken kun je voor iedere afzonderlijke vaste journaalpost opgeven. Je kunt daarbij kiezen uit verschillende periodes, bijvoorbeeld jaar, kwartaal maand of een andere periode naar keuze. De basis van de vaste journaalpost blijft beschikbaar, zodat je op een later tijdstip de boekingen voor een volgend jaar kunt genereren.

Transitorische Posten

De module Transitorische Posten is bedoeld om bepaalde opbrengsten- of kostenposten niet in één periode te laten vallen, maar te spreiden over meerdere perioden en zelfs boekjaren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verzekeringsnota’s die vooruitbetaald worden voor de komende 12 maanden. De module Vaste Journaalposten wordt altijd in combinatie met de module Transitorische Posten geleverd. De module Transitorische Posten kun je echter ook als losse module bestellen.

Prijs: € 680,-

Bekijk hier het module-overzicht

MUIS Software