iMUIS Verslaglegging

Wil je naast de standaardrapportages zoals een proef-, saldi- en kolommenbalans ook een overzicht van de activa, passiva en winst-en-verliesrekening afdrukken, inclusief een toelichting hierop en een resultaatvergelijking? Kies er dan voor om iMUIS Basis Financieel uit te breiden met Verslaglegging.

Prijs: € 90,-

Bekijk hier het module-overzicht

MUIS Software