iMUIS Voorraad

Met de module Voorraad kun je op een eenvoudige manier een voorraadadministratie bijhouden en bestellingen plaatsen. Je beschikt over een actueel overzicht van je voorraad, terwijl je financiële administratie altijd direct bijgewerkt is. Bij het afdrukken van de pakbon wordt automatisch een backorder van de niet-voorradige producten aangemaakt voor nalevering. Op de pakbon worden zowel de geleverde als de in backorder staande artikelen afgedrukt.

Rapportages

 • Rapport interne goederen verplaatsingen;
 • Overzicht met de actuele voorraad;
 • Voorraadoverzicht per artikel/locatie;
 • Etiketten afdrukken voor locaties in een magazijn;
 • Verslag goederenmutaties;
 • Voorraadhistorie;
 • Voorraadhistorie per kostenplaats of kostendrager;
 • Voorraadhistorie per artikelgroep;
 • Ouderdomsanalyse van uw artikelen of artikelgroepen;
 • Backorderoverzicht;
 • Backorderoverzicht per debiteur;
 • Picklijst;
 • Via een handig informatieprogramma via verschillende invalshoeken informatie opvragen over de voorraad;
 • Controle voorraadrekeningen met de voorraadadministratie.

Pickprocesmanager

Handelsbedrijven die de voorraadadministratie nog efficiënter willen verwerken, maken gebruik van de pickprocesmanager.

Via een duidelijke legenda is inzichtelijk:

 • welke orders je compleet dient te leveren;
 • welke orders je kunt leveren na ontvangst van een betaling bij een vooruitfactuur;
 • welke orders gedeeltelijk geleverd kunnen worden;
 • welke orders gepakt en gereed gemeld kunnen worden;
 • welke orders gepakt, gereed gemeld en gefactureerd kunnen worden;
 • welke orders volledig zijn geleverd en gefactureerd kunnen worden;
 • welke orders door andere medewerkers in gebruik zijn genomen;
 • welke orders geblokkeerd zijn;
 • welke debiteuren geblokkeerd zijn;
 • welke te leveren artikelen in backorder staan;
 • welke te leveren artikelen geblokkeerd zijn;
 • welke artikelen geblokkeerd zijn om te leveren;
 • wat de actuele voorraad per magazijn/locatie is.

Je voorraad herwaarderen

De herwaardering van de voorraad vindt in iMUIS plaats op basis van de kostprijs die aan de artikelen verbonden is. Als gevolg van wisselende inkoopprijzen of koersschommelingen van artikelen, die in andere valuta ingekocht worden, kan het noodzakelijk zijn de kostprijs te herzien en de voorraad opnieuw te laten waarderen tegen de gewijzigde prijzen. De journaalposten die voortvloeien uit de herwaardering, worden automatisch verwerkt in de administratie.

Met de module iMUIS Voorraad kun je eenvoudig een voorraadadministratie bijhouden en bestellingen plaatsen. Je beschikt over een actueel overzicht van je voorraad en je  financiële administratie is altijd direct bijgewerkt. Indien er onvoldoende voorraad dreigt te ontstaan, kan iMUIS je automatisch voorzien van een besteladvies (in combinatie met iMUIS Inkoop).

Magazijnen en locaties

Het is mogelijk om met meerdere magazijnen te werken. Voor bedrijven met grote magazijnen kan ieder magazijn ingedeeld worden in locaties. Lees meer.

Prijs: € 995,-

Bekijk hier het module-overzicht

MUIS Software

Functionaliteiten Voorraad

Tijdens het invoeren van verkooporders heb je direct inzicht in de voor verkoop vrije voorraad, de technische voorraad, de gereserveerde voorraad, de bestelde voorraad en de economische voorraad per magazijn
Als een klant meer bestelt dan je op voorraad heeft, zie je dit direct
Indien er onvoldoende voorraad dreigt te ontstaan bij het invoeren van verkooporders, kun je een besteladvies genereren (module Inkoop)
Er wordt automatisch een backorder gemaakt van de niet-voorradige artikelen om deze na te leveren
Optie om een order gedeeltelijk of compleet te leveren
Goederenontvangsten eenvoudig inboeken
Extra ontvangsten die niet waren besteld kun je alsnog inboeken
Je ziet altijd direct waar bestelde en te leveren goederen zich bevinden
Werk je zonder de module Inkoop, dan kun je de toegenomen of afgenomen voorraad van een artikel handmatig op- of afboeken
Wijzigingen in de voorraad kun je direct doorvoeren in je administratie. Je kunt daarbij denken aan het opzetten van de voorraadadministratie, het jaarlijks ingeven van de voorraadaantallen of het invoeren van een goederenontvangst of voorraad overboeking
Goederenontvangsten van ontvangstlocaties naar voorraadlocatie(s) verplaatsen
Mogelijkheid om met meerdere magazijnen te werken
Voor bedrijven met grotere magazijnen kan ieder magazijn ingedeeld worden in locaties
Magazijnlocaties kun je onderverdelen naar bulk-, grijp-, ontvangst-, retour- en verkooplocaties
Per locatie kun je de naam of code van de stelling vastleggen
Afboeken van inkoop- en verkoopretouren
Inkoop- en verkoopretouren verplaatsen
Interne goederen verplaatsingen afdrukken
Werk je zonder voorraadlocaties, dan kun je goederenontvangsten rechtstreeks in de grijplocatie plaatsen
Pickopdrachten genereren
Picklijsten en pickbonnen afdrukken
Pickbonnen meerdere malen afdrukken
Pickbonnen gereed melden
Verzendbonnen afdrukken
Pro-formafacturen en/of facturen afdrukken/e-mailen
Orders blokkeren
Backorders op verzendbonnen afdrukken
Lay-outs aanpassen van pickbonnen, picklijsten en verzendbonnen